Krašto valdyba

Krašto
valdyba

Arvydas Urbonavičius
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas

+1 (402) 203-1119​

Vardas Pavardė Pozicija El. Paštas
Arvydas Urbonavičius
Pirmininkas
Daina Miežlaiškis
Vykdomoji vicepirmininkė
Janina Udrienė
Vicepirmininkė organizaciniams reikalams
Algis Mikuckis
Vicepirmininkas finansų reikalams
Raminta Urbonavičienė
Vicepirmininkė specialiems projektams
-
Vicepirmininkė informacijos reikalams
Marija Čyvaitė
Vicepirmininkė jaunimo reikalams
Inga Klimašauskienė
Vicepirmininkė verslo reikalams
Regina Butkus
Vicepirmininkė archyvų reikalams
Svajūnas Masilionis
Vicepirmininkas sporto reikalams/ Vice President
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė/ Chair, Public Affairs
Švietimo tarybos pirmininkė/ Chair, Educational Affairs
Socialinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Social Services
Religinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Religious Affairs
Kultūros reikalų tarybos pirmininkė/ Chair/Cultural Affairs
Stacey Mirinavičienė
Finansai/ Finances
Estera Sunelaitė
Iždininkė/ Treasurer
Juozas Kazlauskas
IT specialistas/ IT specialist
Marius Naris
Spaudos administratorius/ Press
Sigita Barysienė
Sekretorė/ Secretary
Arvydas Barzdukas
Patarėjas JAV LB įstatų reikalams/ Advisor to the president
Marija Čyvaitė
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė/ US LYA representative to LAC

KRAŠTO VALDYBOS TARYBOS 2018-2021 M.

Religinių reikalų taryba
 1. Kun. Jaunius Kelpšas – pirmininkas, religija@javlb.org
 2. Daina Čyvas
 3. Grasilda Reinys – Petkus 
 4. Ses. Laimutė Kabišaitytė
 5. Edvinas Giedrimas
 1. Juozas Polikaitis – pirmininkas, socialiniai@javlb.org
 2. Viktoras Kaufmanas
 3. Eglė Milašauskaitė
 4. Danguolė Navickienė
 5. Ina Stankevičienė
Socialinių reikalų taryba
Švietimo taryba
 1. Auksė Motto – pirmininkė, amotto@svietimotaryba.org
 2. Kristina Petraitienė – iždininkė, kpetraitiene@svietimotaryba.org
 3. Laima Apanavičienė – sekretorė. lapanaviciene@svietimotaryba.org
 4. Aurelija Žulkutė, azulkute@svietimotaryba.org 
 5. Kristina Vyšniauskienė, kvysniauskiene@svietimotaryba.org
 6. Vitalija Virbukienė, vvirbukiene@svietimotaryba.org
 7. Živilė Ramašauskienė, zramasauskiene@svietimotaryba.org
 8. Giedrius Stankevičius, Ph. D., gstankevicius@svietimotaryba.org
 1. Krista Bard pirmininkė, visuomeniniai@javlb.org
 2. John Howes
 3. Diana Vidutis
 4. Vytautas Aukstuolis
 5. Al Domanskis patarėjas
Visuomeninių reikalų taryba
Kultūros taryba
 1. Giedrė Knieža – pirmininkė, kultura@javlb.org
 2. Daina Miežlaiškis – iždininkė
 3. Rolandas Dabrukas
 4. Rigonda Savickas
 5. Žygis Janus
 6. Gražina Michnevičiūtė

Susisiekite

Kilo klausimų? Užpildykite kontaktų formą ir atsakysime jums.