National Executive Committee

National
Executive
Committee

LAC Chairman - Arvydas Urbonavičius

+1 (402) 203-1119​

Name/Last name Position Email
Arvydas Urbonavičius
Pirmininkas
Austėja Sruoga
Vykdomoji vicepirmininkė
Janina Udrienė
Vicepirmininkė organizaciniams reikalams
Rasa Dooling
Vicepirmininkė finansų reikalams
-
Vicepirmininkė specialiems projektams
-
Vicepirmininkė informacijos reikalams
Marija Čyvaitė
Vicepirmininkė jaunimo reikalams
Inga Klimašauskienė
Vicepirmininkė verslo reikalams
Valdas Buožys
Vicepirmininkas archyvų reikalams
Svajūnas Masilionis
Vicepirmininkas sporto reikalams/ Vice President
Visuomeninių reikalų tarybos pirmininkė/ Chair, Public Affairs
Švietimo tarybos pirmininkė/ Chair, Educational Affairs
Socialinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Social Services
Religinių reikalų tarybos pirmininkas/ Chair, Religious Affairs
Kultūros reikalų tarybos pirmininkė/ Chair/Cultural Affairs
Stacey Mirinavičienė
Finansai/ Finances
Estera Sunelaitė
Iždininkė/ Treasurer
Juozas Kazlauskas
IT specialistas/ IT specialist
Marius Naris
Spaudos administratorius/ Press
Sigita Barysienė
Sekretorė/ Secretary
Arvydas Barzdukas
Patarėjas JAV LB įstatų reikalams/ Advisor to the president
Rima Žiūraitis
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos atstovė/ US LYA representative to LAC

National Executive committees 2018-2021

Religious life Committee
 1. Kun. Jaunius Kelpšas – chairman
 2. Daina Čyvas
 3. Grasilda Reinys – Petkus 
 4. Ses. Laimutė Kabišaitytė
 5. Edvinas Giedrimas
 1. Juozas Polikaitis – chairman
 2. Viktoras Kaufmanas
 3. Eglė Milašauskaitė
 4. Danguolė Navickienė
 5. Ina Stankevičienė
Social affairs Committee
Education Committee
 1. Auksė Motto – chair woman
 2. Kristina Petraitienė – treasure
 3. Laima Apanavičienė – secretary
 4. Audronė Elvikienė 
 5. Mirga Girniuvienė, Ph. D.
 6. Giedrius Stankevičius, Ph.D. 
 7. Aurelija Zulkaitė
 8. Kristina Vyšniauskienė
 9. Audronė Sidaugienė

 

 1. Krista Bard chair woman
 2. John Howes
 3. Diana Vidutis
 4. Vytautas Aukstuolis
 5. Al Domanskis advisor
Public affairs Committee
Culture Committee
 1. Giedrė Knieža – chair woman
 2. Daina Miežlaiškis – treasurer
 3. Rolandas Dabrukas
 4. Rigonda Savickas
 5. Žygis Janus
 6. Gražina Michnevičiūtė